V dnešnej hektickej a uponáhľanej dobe, je štúdium jediným prostriedkom, ktoré vám okrem nových poznatkov, vedomostí a schopností oddeliť napríklad pravdy od hoaxov, dá možnosti na dosiahnutie svojich kariérnych snov, či vás podporí v rozhodnutí uchádzať sa napríklad aj o povýšenie.

Štúdium Master of Business Administration (MBA) predstavuje moderný koncept manažérskeho vzdelávania, ktorý premieta teóriu priamo do manažérskej praxe. Toto štúdium je obľúbené najmä u manažérov, vedúcich pracovníkov, riaditeľov, či podnikateľov, práve pre jeho jedinečnú a efektívnu formu a praktické poznatky, vďaka ktorým ich kariéra reálne napreduje.

Dlhodobo najstabilnejším partnerom na poli vzdelávania je Business Institut, ktorý poskytuje MBA štúdium už niekoľko rokov. Jeho bránami prešli stovky spokojných absolventov, ktorí vďaka štúdiu založili svoj biznis, získali lepšie pracovné uplatnenie, rozšírili si svoje obzory, či dostali odvahu kompletne zmeniť svoje kariérne smerovanie.

Štúdium MBA na Business Institut sa vyznačuje svojou efektívnosťou a flexibilitou a to vďaka jedinečnému e-learningu, vzdelávacej  platforme, ktorá umožňuje online i offline štúdium odkiaľkoľvek a kedykoľvek. V kombinácii s prezenčnými lektorskými stretnutiami získate za 1 rok toľko poznatkov a skúseností, ktoré vás značne odlíšia od konkurencie.

Ponuka MBA programov na Business Institut je naozaj bohatá, pre manažérov, ktorí by sa radi rozvíjali nielen po odbornej stránke, ale aj osobnej vo forme koučinku, rozvoja mäkkých zručností, dávame do pozornosti program MBA Projektové riadenie a plánovanie.

Program MBA Projektové riadenie a plánovanie prebieha v kombinovanej forme čo spája e-learningový systém vzdelávania sa s prezenčnými lektorskými stretnutiami v Prahe. Tieto stretnutia sú ideálnou príležitosťou učiť sa od najlepších lektorov, odborníkov, podnikateľov či manažérov, a zároveň načerpávať formou networkingu poznatky aj od svojich spolužiakov z ich praxe.

Časové možnosti vám neumožňujú cestovať, dochádzať, prípadne sa osobne lektorských stretnutí zúčastňovať? Program ponúka Business Institut aj v plne 100% online forme, ktorá je kvalitatívne rovná kombinovanej forme.

Desiatky spokojných absolventov odporúčajú štúdium na Business Institut. Nový cyklus štúdia začína už v októbri, preto je najvyšší čas prihlásiť sa s rezervovať si tak svoje miesto.

Všetky informácie o MBA štúdium, programoch ako aj ďalších možnostiach štúdia nájdete na: www.businessinstitut.sk