Písanie bakalárskej práce vyžaduje používanie niekoľkých zdrojov. Tieto zdroje slúžia na to, aby ste sa počas písania mali o čo oprieť a dokázali svoje tvrdenia podložiť relevantným autorom. Niektoré témy majú dostatok zdrojov. Avšak existujú témy, ktoré nie sú veľmi rozpracované a je náročné nájsť k ním zdroje. Kde ich nájdete?

Knižné zdroje

Každá bakalárska práca by sa mala opierať o určitých autorov. Vaše tvrdenia by mali byť postavené na práci iných relevantných autoroch, ktorí sú vo svojej práci odborníci. Na základe nich by ste v podstate mali napísať svoju bakalársku prácu. Ak to so svojím odborom myslíte vážne, určite by ste mali investovať do kúpy niekoľkých kvalitných kníh. Nemusia to byť len učebnice, porozhliadnite sa aj po bestselleroch a autorov z praxe. Tieto knihy bývajú podané viac prakticky, čo vám môže písanie bakalárskej práce jednoznačne uľahčiť.

Časopisy a noviny ako zdroj

V dnešnej dobe existuje hádam časopis na každú tému. Skúste navštíviť väčšiu trafiku a pozrieť si ponuku časopisov. Určite nájdete časopisy alebo noviny, ktoré sa tematicky venujú vášmu odboru. Časopisy môžu byť zdrojom aktuálnych informácií vo vašom odbore, pretože sa vydávajú oveľa častejšie ako knižky. Novinky z vašej oblasti obohatia vašu bakalársku prácu o nové poznatky, ktorými očaríte komisiu počas vašej štátnej skúšky.

Internet

Internet je veľmi diskutovaným zdrojom. Vďaka nemu nájdete množstvo podkladov pre vašu bakalársku prácu, avšak otázkou je, nakoľko sú relevantné. Pri niektorých odboroch odporúčame internet dobre zvážiť. Ak študujete technickú alebo prírodovednú oblasť, pracujte s internetovými zdrojmi veľmi citlivo a overte si každú informáciu. Pri odboroch ako je marketing, IT, personalistika a psychológia sú informácie z internetu dobrým zdrojom, pretože sú to progresívne oblasti, ktoré sa vyvíjajú každým dňom.

Facebook Comments

Post a comment