Kamarát či kolega vám poradil poisťovňu, ktorá ponúka výhodnejšie podmienky povinného zmluvného poistenia? Alebo skrátka nie ste so službami poisťovne spokojní? V tom prípade máte možnosť vymeniť povinné zmluvné poistenie za nové. Poradíme vám, ako na to.

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je poistenie, ktoré sa uplatňuje pri škodách spôsobených motorovými vozidlami tretej strane. Platí preto, že každé auto, ktoré je pojazdné, by malo mať platné povinné zmluvné poistenie. Na rozdiel od havarijného poistenia je toto poistenie povinné, čo znamená, že je dané zákonom. Zvykom je, že sa uzatvára na dobu neurčitú s poistným obdobím jedného roka. V prípade, že chcete túto zmluvu ukončiť, respektíve ste rozhodnutí pre zmenu PZP, keďže iná poisťovňa má pre vás pripravené lepšie podmienky, jedinou možnosťou je podanie výpovede a uzatvorením novej zmluvy.

K akému dátumu sa dá vypovedať zmluva?

Vypovedanie poistnej zmluvy je možné ku koncu poistného obdobia, inak povedané k výročiu tejto zmluvy. Presný dátum nájdete na zmluve, máte ho však aj na bielej kartičke, ktorú vám dala poisťovňa. Zaslať písomne alebo zaniesť osobne na pobočku ju musíte najneskôr šesť týždňov pred týmto konečným dátumom. To znamená, že ak vám napríklad poistné obdobie končí k dátumu 31. decembra, podklady treba poisťovni doručiť najneskôr 19. novembra. Nezabúdajte ale na to, že pre poisťovňu nie je rozhodujúci dátum zaslania, ale dátum doručenia. Pred odoslaním sa preto uistíte, že pošta stihne vašu zásielku doručiť, prípadne neváhajte využiť na tieto účely aj kuriérske služby.

Ak si výpoveď zanesiete osobne na pobočku, trvajte na potvrdení doručenia daných podkladov – pracovník pobočky by mal výpoveď označiť špeciálnou pečiatkou a vám vystaviť potvrdzujúci doklad o doručení načas. Výnimkou v rámci doručenia výpovede do 6 týždňov pred koncom poistného obdobia je poisťovňa Onlia, ktorá svojim klientom garantuje možnosť ukončenia zmluvy do 24 hodín online formou.

Ako by mala výpoveď vyzerať?

Nad zostavením výpovede si nemusíte vôbec lámať hlavu, na internete nájdete mnoho vzorov či predvyplnených tlačív. Tie si stačí stiahnuť a doplniť už len vlastné údaje. Okrem dátumu výročia začiatku zmluvy, budete potrebovať na to aj evidenčné číslo vozidla, značku a model auta, či číslo danej zmluvy, ktorú chcete ukončiť.

Poisťovňu nezabudnite taktiež požiadať o vydanie tzv. potvrdenia o bezškodovom priebehu, samozrejme vtedy, ak ste nemali v danom poistnom období žiadnu škodovú udalosť. Vaša nová poisťovňa vám na základe toho môže totiž poskytnúť rôzne zľavy a bonusy.

Čo ak nezaplatíte poistné naschvál?

Inou cestou k ukončeniu zmluvy je nezaplatením poistného. Poisťovňa má totiž právo na odstúpenie od zmluvy v prípade, ak nezaplatíte poistné do jedného mesiaca od dátumu splatnosti. Kedysi si zákazník nezaplatením k novej poisťovni nepomohol, zákon totiž prikazoval, aby si nové PZP uzatvoril u svojej pôvodnej poisťovni, ktorá mu poistnú zmluvu vypovedala z dôvodu neplatenia. Dnes je však situácia odlišná. Zákazník už viac nemusí zostať u svojej pôvodnej poisťovne, vybrať si môže z ponuky akejkoľvek inej.

Ako uzatvoriť novú zmluvu?

Je jasné, že pri poistení, ktoré prikazuje zákon bude rozhodovať u väčšiny ľudí cena. Ak nechcete nad hľadaním stráviť niekoľko dní, na porovnanie ponúk jednotlivých poisťovní využite radšej online poistnú kalkulačku, ktorá za vás šikovne vyhodnotí vstupné parametre a nájde cenovo najvýhodnejšie poistné produkty.

Odborníci však upozorňujú na to, že cena by nemala byť pri rozhodovaní jediným faktorom. Najlacnejšie ešte nemusí aj nutne znamenať najlepšie. Zohľadniť by ste mali aj ponúkané asistenčné služby, ich limity či samotný rozsah, ktorý môže byť diametrálne odlišný.

Niektoré poisťovne napríklad zabezpečujú asistenčné služby len na Slovensku, iné dokonca aj v zahraničí. Pozor aj na iné doplnkové služby, slovíčko „zadarmo“ bude pravdepodobne doplnené o rôzne špekulatívne podmienky a výnimky.

U Onlie bez viazanosti

Jednou z transparentných poisťovní, kde sa nemusíte obávať rôznych nekalých praktík, je poisťovňa Onlia. Výnimočný je najmä jej prístup k viazanosti, uzavrieť poistenie si totiž môžete iba na tak dlho, ako potrebujete, čiže bez niekoľkotýždňovej výpovednej lehoty a bez zbytočného naťahovania. Jej veľká výhoda spočíva najmä vo flexibilite, klientom totiž ponúka nastavenie platenia poistného podľa ich potrieb – uhrádzať splátky tak môžete ročne, štvrťročne, polročne či dokonca aj mesačne. Poistné pritom Onlia garantuje bez navýšenia.

Online služby na jednotku

Oceníte aj spomínané asistenčné služby, v prípade, že zmluvu už máte, stačí si ich telefonicky k poisteniu doobjednať na počkanie, pričom ich môžete využívať už hneď na druhý deň. Táto poisťovňa tiež kráča s digitálnou dobou, takmer všetky úkony je možné vykonať online – či už chcete uzavrieť zmluvu, alebo ju naopak ukončiť. Pomoc zóny jednoducho uhradíte splátky, cez mobilnú aplikáciu zase rýchlo vykonáte virtuálnu obhliadku vozidla v prípade havarijného poistenia.

Facebook Comments

Post a comment