V živote máme isté len dve veci. Jednou z nich sú práve dane. Daň platíme úplne za všetko, za potraviny, za všetky služby, z príjmu, za nehnuteľnosti, autá, aj za zisky z našej obchodnej činnosti. Keď už je niečo povinné a nevyhnutné, mali by sme sa zamyslieť nad tým, ako to čo najviac zmierniť.

Prečo vlastne platíme dane?

Povinnosť platenia daní vychádza zo zákonov, ktoré sú platné v konkrétnej krajine. V podstate ide o poplatok za to, že môžeme s daným tovarom obchodovať alebo ponúkať konkrétne služby. Vyzbierané dane slúžia príslušným úradom na následné obstarávanie a finančné transakcie pri riešení verejných pohľadáviek.

Daňový systém napomáha ekonomickému rozvoju krajiny, ktorá vďaka tokom peňazí pulzuje a prosperuje. Aktivácia finančného trhu je jedným z hlavných nástrojov boja proti finančným krízam, ktoré už nejeden krát postihli svetový trh.

Vieme ich optimalizovať

Dane pre nás však znamenajú aj záťaž, a to v podobe nižších ziskov. Vysoké dane nútia výrobcov zvyšovať ceny, čo znamená ďalšie navýšenie výslednej sumy v podobe daní atď. Je to zacyklený kolotoč neustáleho zvyšovania cien, kde je spotrebiteľ aj výrobca stále v horšej pozícií z dôvodu vyšších “nákladov”.

Práve preto sa podnikatelia rozhodujú optimalizovať svoje dane. Optimalizácia je bežnou praxou najmä vo väčších firmách. Len máloktorá firma má skutočne dobre nastavený daňový systém.

Stačí sa správne poradiť

Poradenstvo v oblasti daní je prvým krokom pri úplnej daňovej optimalizácií, kedy sa jednoducho dokážeme vyhnúť chybám pri nedostatočnej znalosti účtovníctva. Práve začiatočnícke chyby stoja za nedostatočne prepracovaným účtovníctvom. Keď človek nepozná všetky postupy napríklad pri vypracovaní daňového priznania, nevie napríklad o odpočítateľných položkách, dobrovoľne platí vyššie dane, než musí.

Facebook Comments

Post a comment