Hoci fotovoltaický jav bol prvýkrát popísaný už v 19. storočí, až dnešok nám ukazuje, nakoľko je slnečná energia prospešná a využiteľná v rôznych odvetviach. Obrovskou devízou je, že pri výrobe solárnej energie nie sú prítomné emisie ani iné škodlivé látky. Pri výstavbe fotovoltaických elektrární sú využívané recyklovateľné materiály a jej prevádzka neškodí živočíchom ani životnému prostrediu. Fotovoltaika patrí medzi najekologickejšie spôsoby výroby elektriny a to jej dáva aj do budúcnosti zelenú.

Proces priamej premeny slnečného žiarenia na elektrickú energiu sa deje vo fotovoltaickom článku. Najčastejšie sú články vyrábané na báze kremíka a ich zoskupenie vytvára fotovoltaické panely. Pomocou panelov sa vyrába jednosmerný elektrický prúd, ktorý je potrebné pomocou meniča transformovať na striedavý. Solárne panely sa najčastejšie umiestňujú na strechy budov pomocou špeciálnych upevnení. Ich životnosť je 25 až 30 rokov, majú dobrú schopnosť odolávať poveternostným podmienkam a sú viac – menej bezúdržbové, keďže majú hladký povrch. Energiu vyrobenú v paneloch je možné uskladniť v batériách, ktoré sa dobíjajú pomocou regulátora. Zoskupenie viacerých fotovoltaických panelov spolu s meničom, batériami, rozvodovou skrinkou či poistkami tvorí fotovoltaický systém.

Poznáme dva druhy fotovoltaických systémov. Prvý sa nazýva ON – GRID a je pripojený do energetickej distribučnej siete, kde sa vyrobená energia predáva za vopred dohodnutú cenu.

Druhým typom je OFF – GRID, ktorý slúži na vlastnú spotrebu. Jeho výhoda je možnosť využiť ho na miestach, kde nie je k dispozícii elektrický prúd zo siete – napríklad horské chaty. Tiež je systém OFF- GRID rozšírený v bežných domácnostiach s cieľom ušetriť energetické náklady.