Napriek tomu, že oheň bol srdcom domova po tisíce rokov, komíny sa používajú iba zopár storočí. Ľuďom už prestal stačiť otvor v streche, kadiaľ unikal dym. Potrebovali nejakým iným spôsobom odviesť dym von, ako len rovno hore. Aj preto sa ohnisko presunulo zo stredu miestnosti do rohu alebo ku niektorej zo stien. Odvtedy komíny prešli mnohými zmenami.

FUNKCIA KOMÍNA

Komín slúži nielen na odvod dymu vznikajúceho z horenia paliva, ale aj na prísun kyslíka nevyhnutného pre horenie. Horúce spaliny v komína majú nižšiu hustotu ako vzduch okolo a preto stúpajú komínom nahor a miesto nich je nasávaný čerstvý vzduch. Ťah komína je tlak, ktorý ženie vzduch komínom – závisí od výšky komína a pomeru vnútorného priemeru k objemu spalín. Ak nie je možné postaviť dostatočne vysoký komín, je nutné namontovať zariadenie pre umelý ťah (napr. generátor komínového ťahu).

KONŠTRUKCIA KOMÍNA

Komín v rodinnom dome sa zvyčajne skladá z ochranného plášťa, hrdla, dymovej komory, prieduchu a hlavy. Na jeden komín môže byť pripojených viac prieduchov. Hrdlo komína je otvor tesne nad ohňom, ktorý sa zužuje na šírku tesne pod klapkou. Nad klapkou sa nachádza dymová komora, ktorá sa smerom nahor zužuje. Prieduch, najdlhšia časť komína, je murovaný a jeho vnútorný priestor pozostáva najčastejšie z kovu alebo šamotu. Vertikálny prieduch funguje najlepšie, ohyb redukuje vnikanie dažďa. Komín musí byť dostatočne odolný proti vlhkosti, z tohto dôvodu je komín viacvrstvový s vnútornou vložkou dilatačne oddelenou od plášťa komína. Súčasťou komína je aj vymetací a vyberací otvor. Hlava komína je ukončenie komína nad strechou.

TYPY KOMÍNOV

Na výber komínového telesa vplýva predovšetkým spôsob vykurovania, čiže spotrebič, ktorým budete kúriť. Priemer prieduchu komínového prieduchu sa volí podľa typu pripojeného spotrebiča a jeho výkonu. Ak priemer prieduchu nezodpovedná výkonu spotrebiča, spotrebič stráca na účinnosti, čo znamená zvýšenie nákladov na vykurovanie. Komín má zásadný vplyv na účinnosť celej vykurovacej sústavy a celkový komfort bývania. Bezpečnostné požiadavky a požiadavky na životnosť komína spĺňa komínový systém zložený z kompatibilných prvkov od jedného dodávateľa.

ŽIVOTNOSŤ KOMÍNA

Na kvalitu komína vplýva nielen materiál a prevedenie, ale aj projektant a stavebná firma, ktorí sa na výstavbe komína zúčastňujú. Iba so správne fungujúcimi časťami, komínovými tvárnicami, vložkami a izoláciou, dokáže komínový systém pracovať správne a dlho. Komíny ZOP sú určené pre všetky typy palív, pre podtlakovú aj pretlakovú prevádzku. Montáž týchto komínových systémov je veľmi jednoduchá a rýchla a 30 ročná záruka ako aj doprava po celom Slovensku zadarmo sú samozrejmosťou.

 

 

Facebook Comments

Comments are closed.