Spoločnosť s ručením obmedzeným je obľúbenou formou podnikania na Slovensku pre veľa výhod.Najväčšími z nich sú obmedzené ručenie spoločníkov, vyššia dôveryhodnosť a širšie možnosti financovania. Podnikanie formou s.r.o. nie je samozrejme úplne bez rizík a nástrah, o ktorých by ste mali vedieť predtým, ako sa rozhodnete pre založenie eseročky.

Zložitejšia administratíva a vyššie náklady

V porovnaní s podnikaním formou živnosti neexistuje zaručený návod na založenie sro. Nemôžete sa ani spoľahnúť na to, že na najlacnejšie založenie s.r.o. vám budú stačiť vaše vedomosti. Proces je spojený so zložitejšou administratívou a vyššími nákladmi. Založenie s.r.o. si vyžaduje splnenie viacerých formálnych náležitostí, napríklad vypracovanie spoločenskej zmluvy, registrácia na obchodnom registri a zaplatenie súdneho poplatku.

Uvedeným krokom sa síce dá vyhnúť vďaka kúpe ready made s.r.o.. Hotové spoločnosti na predaj však tiež nemôžete kúpiť od kohokoľvek. Navyše musí eseročka viesť účtovníctvo, podávať daňové priznania a plniť ďalšie zákonné povinnosti. Tieto povinnosti môžu byť pre začínajúcich podnikateľov náročné a finančne nákladné.

Obmedzené ručenie, ale nie úplná ochrana

Jednou z hlavných výhod s.r.o. je obmedzené ručenie spoločníkov, čo znamená, že za záväzky spoločnosti ručia iba do výšky svojho vkladu. Obmedzené ručenie neznamená úplnú ochranu majetku spoločníkov. V niektorých prípadoch, napríklad pri úmyselnom poškodzovaní veriteľov alebo pri neplnení daňových povinností, môžu byť spoločníci braní na zodpovednosť aj za záväzky spoločnosti.

Konflikt záujmov a nezhody medzi spoločníkmi

Pre založenie s.r.o. sa často rozhodnú ľudia, ktorí idú do podnikania so spoločníkmi. Viac spoločníkov znamená zvýšené riziko konfliktov. Ak nie sú vzťahy medzi spoločníkmi dobre nastavené a neexistuje jasná dohoda o riadení spoločnosti, môžu vzniknúť problémy, ktoré ohrozia fungovanie a úspech podniku. Preto je dôležité mať premyslenú a písomne zazmluvnenú dohodu o rozdelení právomocí a zodpovedností medzi spoločníkmi.

V prípade, že má s.r.o. viac spoločníkov s rôznym podielom na základnom imaní, môže vzniknúť riziko straty kontroly nad spoločnosťou. Ak jeden zo spoločníkov získa väčšinový podiel, začne enormne ovplyvňovať rozhodovanie v spoločnosti a presadzovať svoje záujmy na úkor ostatných spoločníkov.

Zložitejší proces ukončenia podnikania

Ukončenie podnikania formou s.r.o. je zložitejšie a časovo náročnejšie ako ukončenie živnosti. Vyžaduje si splnenie viacerých právnych a administratívnych krokov ako je zrušenie registrácie na obchodnom registri, vysporiadanie záväzkov voči veriteľom a likvidácia majetku spoločnosti. Preto pred otázkou ako založiť sro zvážte všetky uvedené fakty a rozhodnite sa pre vhodnú formu podnikania.