Štúdium jazykov je dobrodružná cesta, ktorá so sebou prináša plno príležitostí. Určite sa oplatí na ňu vydať. Ak sa k tomu postavíte, ako k zábave, všetko pôjde ľahšie. Prostredníctvom cudzej reči máte možnosť odkryť tajomstvá novej kultúry, získate nových priateľov a dokážete si, aký ste šikovný. Pri jazykovom vzdelávaní sa stretávame s viacerými prekážkami, netreba však vešať hlavu. Dôležité je naučiť sa ich akceptovať, prípadne ich elegantne obísť. Prekladateľská a tlmočnícka agentúra Aspena.sk v tomto článku predstaví, aké najčastejšie chyby robíme pri osvojovaní si cudzieho jazyka. Značnú pozornosť však budeme venovať aj ťažkostiam, ktoré vznikajú pri preklade z a do anglického jazyka.

Nebojte sa vlastných schopností

Zásadným a najčastejším problém je skutočnosť, že sa bojíme v novom jazyku komunikovať, písať a robiť preklady. Z tohto dôvodu sa často obraciame na známych, aby to urobili za nás. Zabudnite na takýto prístup. Áno, ak s daným jazykom ešte iba začínate, prípadne potrebujete preklad na špičkovej úrovni, profesionál po boku sa hodí. Nebojte sa ale vlastných vedomostí. Staré metódy, kedy sa z textov vypisovali neznáme slovíčka, bez kontextu a hlbšieho pochopenia, sú už dávno za nami. Aby ste angličtinu správne pochopili a vedeli používať, musíte s ňou reálne pracovať. Doslovný preklad fráz totiž nemusí dávať zmysel. Niektoré slovíčka vystihujú viacero pomenovaní, a preto je naozaj dôležité poznať text detailnejšie. Väčšina z nás nepotrebuje poznať cudzí jazyk na úrovni jazykovedca. Prioritou je zdokonaliť sa v ústnej a písomnej komunikácii, ktorá povedie k lepšiemu dorozumeniu sa. Vyjadrujte sa čo možno najviac v jazyku, ktorý sa učíte, bez ohľadu na to, aký ťažký je. Počúvajte rodených hovorcov, nasávajte do mozgu formulky a frázy, pričom sa ich snažte zautomatizovať. Nesnažte sa cudzí jazyk vnímať ako niečo druhoradé a nenarúšajte ho doslovným prekladom do rodného jazyka. Pokiaľ k tomu pristupujete takto, Váš jazykový vývoj zostane na mŕtvom bode a prestane sa posúvať.

Vnímajte jazyk ako jedinečný systém

Mnohí z nás robia tú chybu, že sa snažia prísne rozlišovať gramatiku a slovíčka. Jazyk je ale komplexný a jedinečný systém, ktorého zložky do seba krásne zapadajú. Skúsený prekladateľ do jazyka ako je angličtina vie, že ju musí brať ako jeden súhrnný celok. Je tiež nutné prihliadať na kultúrnu nadstavbu jazyka, brať do úvahy jeho špecifiká a podobne. Pri učení alebo preklade nie je možné zamerať sa iba na jednu stránku jazyka. Tvorivý jazykový potenciál využijete naplno iba tak, že sa budete učiť nové gramatické štruktúry a kolokácie. V praxi to môže znamenať aj to, že nové slovíčka ihneď aplikujete do vety. Naučte sa vnímať, s akými predložkami sa slova spájajú, či sa používajú vo formálnom alebo skôr v neformálnom jazyku. Upozorňujeme tiež na pravidelnosť a používanie jazyka aj mimo školy. Počas voľných večerov si zaspíkujte, nájdite si na sociálnych sieťach kamarátov na písanie alebo skypovanie, pozerajte filmy v originálnom znení… Tréning je pre osvojenie si jazyka dôležitý, pretože potom sa môžete vyhnúť trápnym nedorozumeniam, ktoré sú typické, žiaľ, aj pre špičkové preklady. Napríklad v preklade knihy Digitálna pevnosť od Dana Browna nevystupovali pankáči alebo pankeri, ale pankoví rokeri. Namiesto bezdrôtového telefónu tu použili bezšnúrový a podobne. Českí prekladatelia majú vo zvyku prekladať aj mená hlavných postáv, prípadne názvy miest a sídel. Niekedy je ale lepšie zostať verný originálu. Nezaškodí, ak ponecháte klávesnici ENTER tento názov a nebudete sa unúvať inklinovaním k slovu NÁVRAT. Ako perličku tiež radi uvádzame preklad na nemenovanom domácom džeme, kde stálo napísané „Tastes like grandma“. Nuž, natrieť si na žemľu marmeládu, ktorá chutí ako babička, nie je zrovna lákavá predstava.

Trpezlivosť ruže prináša

Zdokonaľovanie sa v cudzom jazyku má svoje fázy, nesnažte sa preto niektoré zbytočne preskakovať. Dôležité je plánovanie, vytrvalosť a dôslednosť. Nie je nutné, aby ste sa učili všetky výnimky jazykových pravidiel. Nimi totiž pri hľadaní práce nijak zvlášť nezabodujete. Nasmerujte svoju pozornosť na stabilné ovládanie najfrekventovanejších fráz a formuliek z bežného života. Ak si vieme daný výraz preložiť do materinského jazyka, cítime pod nohami pevnú pôdu. Toto ale nie je správny prístup. Treba si uvedomiť, že slovenčina či čeština nie sú rovnaké ako angličtina. Transformácia novonadobudnutého anglického myslenia do rodnej reči neprináša ovocie. Je nutné sa naučiť v angličtine plnohodnotne myslieť. Chýbajúce slová sa snažte zameniť za iné, doplňte ich gestami, obrázkami, zvukom a inými pomôckami. Len sa vyhnite materinským ekvivalentom.

Zabudnite na mechanické postupy

Jazyk je síce systém určitých pravidiel, no netreba to chápať tak, že preklad a tlmočenie do rôznych jazykov bude vychádzať zo schopnosti logicky vysvetliť gramatické či lexikálne princípy. Každý jazyk je veľmi živý a riadi sa myšlienkovými postupmi danej kultúry. Našinec by možno nerozumel „suchému“ anglickému humoru, no Angličanovi môže pripadať naozaj dobrý. Mechanické preklady zvyknú byť síce zábavne, ale určite nie autentické. A ako by ste si vysvetlili spojenie „nedávajte rúž na prasa“? Áno, ide o vyjadrenie nezmyselnosti, keďže prasa je ružové, tak ho nemá zmysel rúžovať, no uznajte, že to vyznie skutočne komicky. Pokiaľ chcete byť v angličtine zdatný, musíte si ju dostať do krvi. Prajeme veľa vytrvalosti a úspechov!

 

Foto: © pathdoc / Dollar Photo Club

 

 

 

Facebook Comments

Post a comment