Pasívnou elektrotechnickou súčiastkou, ktorá sa používa hojne v elektrickom obvode ako elektrický odpor, je rezistor. Pretože má jednu hlavnú funkciu, a to pôsobiť ako odpor, často sa dané súčiastke aj odpor hovorí. Bohužiaľ, názov býval zamieňaný za rovnomennou fyzikálnou vlastnosť, a preto sa neskôr prešlo k pomenovaniu odporník (dnes už zastarané) a rezistor. V nasledujúcich riadkoch vám prezradíme, čo sú to rezistory, k akému účelu slúžia a kde sa dajú zakúpiť.

Hlavnou úlohou rezistora je získať určitý úbytok napätia, respektíve znížiť veľkosť elektrického prúdu. Uplatnenie rezistorov je naozaj široké. Rovnako ako u väčšiny takých prvkov, tak aj u rezistorov nájdete hneď niekoľko druhov. V prvom rade sa rozdeľujú na pevné a premenné, ktorých vlastnosti sa v určitých veciach líšia.

Pevný, alebo premenný rezistor?

Pevný rezistor, ako samotný názov napovedá, má pevne stanovenú hodnotu odporu. Ovplyvniť takú hodnotu môže mierne treba teplota. Premenný rezistor funguje na trochu inom princípe. U neho sa odpor pohybuje v určitom rozsahu, a tým pádom sa dá súčiastka použiť napríklad na upravenie činnosti ďalších prvkov obvodu. Veľmi často sa premenné rezistory používajú ako odporové trimre, senzory teploty, napätie, svetla či sily. Vymenovávať využitie rezistorov by sme mohli donekonečna, pretože existuje naozaj veľa vecí, ktoré by sa bez rezistorov neobišli.

Spomeňte si napríklad na nastavenie hlasitosti, tiež používa k tejto funkcii rezistor, alebo napríklad aj svietidlá umožňujúce úpravu intenzity svetla.

Ideálny vs. reálny rezistor

Ďalej sa stretnete s pojmami ako ideálny a reálny rezistor. Prvý spomínaný je charakteristický jedným jediným parametrom, ktorý nie je závislý od vonkajších vplyvov.

Druhou možnosťou je reálny rezistor vyrobený z reálneho materiálu. Vykazuje elektrický odpor a je typický určitou geometriou. Presne taký rezistor je potom závislý od teploty. Ďalej reálny rezistor má obmedzenú elektrickú pevnosť, pri väčšom zaťažení sa zničí, vykazuje sériovú indukčnosť a paralelnú kapacitu a podobne.

Kde rezistory kúpiť?

Rovnako ako iné elektrosúčiastky, tak aj rezistory sa dajú zakúpiť skrze internet. Jedným z internetových obchodov je TME, kde nájdete produkty rozdelené do prehľadných kategórií. Ak by sme vzali priamo rezistory, tak v ponuke nájdete rezistory SMD, uhlíkové THT, výkonové, poistkové, vykurovacie a audio. Záleží len na vás, aký druh potrebujete, pretože čo typ, to iné použitie. Trebárs uhlíkové rezistory sú určené pre vývodovou montáž a vyznačujú sa nízkou cenou. Vykurovacie rezistory zase vyzerajú ako keramické dosky s odporovou vrstvou. Ak si neviete s výberom rady, TME vám aj poradí, aby ste nekúpili niečo, čo vo výsledku ani nepoužijete.