Zmena bydliska je v živote významným krokom. Najmä ak si prvý krát kúpite vlastné bývanie. Prináša to so sebou mnoho radostí, ale naopak aj starostí a povinností. Ak tento životný krok práve absolvujete, mali by ste absolvovať určité „vybavovačky“. Na čo nesmiete zabudnúť?

  1. Kataster

Prvým krokom by mal byť (vo Vašom záujme) prepis vlastníka bytu na katastri. K tomu budete potrebovať kúpnopredajné zmluvy v dvoch vyhotoveniach, kde budú overené podpisy predávajúceho, teda pôvodného vlastníka nehnuteľnosti. Podpísať sa musí samozrejme i kupujúci. Jeho podpis však nie je nutné overiť. Takisto je nutné priložiť návrh na vklad do katastra nehnuteľností a vyhlásenie správcu bytového domu o tom, že predávajúci nemá žiadne nedoplatky v súvislosti s užívaním bytu. Ak to zvládnete samy, predlohu zmlúv nájdete na internete a môžete si ich vypracovať svojpomocne. V opačnom prípade sa obráťte na právnika, či notára. Hotové zmluvy s prílohami a kolkom v hodnote 66€ odovzdáte na katastri a do 30 dní by ste mali byť zapísaný ako nový vlastník bytu.

  1. Prepis energií

Ďalším krokom je prepis plynu, elektriny a vody z pôvodného majiteľa bytu na nového. Pri prepise musia byť prítomné obe strany a koná sa u dodávateľa tej ktorej energie. Tu si nezabudnite vziať občianske preukazy a doklad o vlastníctve buď v podobe rozhodnutia z katastra alebo v podobe listu vlastníctva. Takisto budete potrebovať informáciu o stave meračov. Tú by mal zabezpečiť predávajúci bytu jednoduchým odpísaním údajov na mieste. Ak mu nedôverujete, odpisu údajov sa môžete zúčastniť. Podľa stavu meračov totiž budú vyrátané platby, ktoré má platiť ešte pôvodný majiteľ bytu.

  1. Rozhlas a TV

Každá domácnosť sa musí prihlásiť k platbe koncesionárskych poplatkov. Urobíte tak na príslušnej pošte, a to vyplnením jednoduchého tlačiva. Ak ste doposiaľ platili rozhlas a TV v starom bydlisku, zároveň vykonajte aj odhlášku. Takisto tak urobíte vyplnením tlačiva.

  1. Daň z nehnuteľností

Po nadobudnutí vlastníctva bytu ste povinný prihlásiť sa na príslušnom mestskom úrade ako platca dane z nehnuteľnosti. Túto povinnosť si musíte vykonať do 31. januára ďalšieho roka. Ak ste teda nadobudli byt v roku 2015, mestskému úradu to musíte ohlásiť najneskôr 31.1.2016.

Všetky ďalšie potrebné informácie Vám poskytnú pracovníci príslušných úradov a organizácií. Pre svoje dobro ich všetky po kúpe bytu nezabudnite navštíviť!

 

 

FOTO:  © milosljubicic / Dollar Photo Club

Facebook Comments

Post a comment