Skrutky predstavujú jeden z najrozšírenejších druhov spojovacích materiálov, ktorého výhoda spočíva najmä v možnosti vytvorenia pevného rozoberateľného spoja malých i veľkých konštrukčných systémov. Základné technické požiadavky na skrutky zahrnujú vedľa pevnosti a tuhosti tiež odolnosť voči teplotným zmenám a mechanickému poškodeniu vyplývajúcemu z pôsobenia v konštrukcii. Najčastejšie sú skrutky ohrozené porušením vplyvom páčenia alebo strihom na styku spojovaných prvkov. Predovšetkým z tohto dôvodu je dôležité vyberať spojovacie prvky vyrábané z vhodných materiálov, ktoré zaistia teplotnú i rozmerovú stabilitu v danej aplikácii.

Konštrukcia a uplatnenie skrutiek

Napriek tomu, že ide o veľmi drobnú a na pohľad jednoduchú súčiastku, je konštrukčné riešenie skrutky jej dôležitým parametrom. Skrutky je možné zadovážiť v dvoch hlavných prevedeniach – so samorezným koncovým závitom pre pevné spojenie s podkladovým materiálom, alebo s plochým koncom závitu, na ktorý sa nasadzuje matica či sa inštaluje do pripravenej závitovej diery. Základná konštrukcia skrutky je tvorená nasledujúcimi prvkami:

  • hlavica – tvorí pevný horný diel nesúci pohon, ktorý môže byť riešený buď drážkou pre vloženie skrutkovača, alebo tvarovým prevedením – zaskrutkovanie sa potom realizuje kľúčom (existujú aj skrutky bez hlavice, ktoré majú na hornej starne vyvedený závit pre osadenie maticou)
  • driek – časť tela skrutky bez závitu
  • závit – časť tela skrutky slúžiaca k zarezaniu do podkladového materiálu alebo osadeniu maticou

Kompletná konštrukcia skrutky a pomer jednotlivých súčastí určujú k akému účelu a do akých prvkov či materiálov je možné ju použiť. Okrem dimenzií je aplikácia skrutky závislá tiež na jej materiálovom prevedení.

Materiály pre výrobu skrutiek

Skrutka sú štandardne vyrábané ako materiálovo homogénne, tzn. vždy sa pre výrobu používa iba jeden materiál s rovnakými vlastnosťami – výnimku tvorí prakticky iba kombinácia skrutky s maticou či podložkami, ktoré majú zlepšiť ich strihovú odolnosť. Základnými materiálmi pre výrobu skrutiek sú kovy – najčastejšie sa využíva uhlíková oceľ, ktorej charakteristiky sa pre náročnejšie aplikácie zlepšujú legovaním ďalšími prvkami a kalením alebo integráciou pokročilých spracovateľských metód. Okrem oceli so širokým použitím sa môžeme stretnúť ale i s inými materiálmi, ako sú mosadz, titán, ale i polyamid s rôznymi variantmi úpravy povrchu zlepšujúcimi odolnosť či elektrické vlastnosti (pozinkovanie, pochrómovanie, postriebrenie apod.). Aplikácia skrutky vyrobenej z daného materiálu je potom závislá na konkrétnom materiály, ktorý spojuje – skrutky z ušľachtilých kovov sa využívajú najmä v strojárstve a vyšších oblastiach dopravných priemyselných odvetví, v elektrotechnike sa využívajú skrutky drobné z vodivých kovov alebo izolantov, podľa toho, akú funkciu v obvode plnia. Na plastové skrutky vo veľkom narazíte napríklad v nábytkárstve.