Ak ste sa odhodlali založiť vlastnú firmu, mali by ste myslieť na to, že zákon stanovuje základné podmienky, ktoré musia byť splnené. Inak môžete o zakladaní s.r.o. iba snívať.

Spoločník

Spoločníkom môže byť fyzická aj právnická osoba bez ohľadu na vek alebo na krajinu pobytu. Spoločník je osoba, ktorá do spoločnosti vkladá pri jej založení financie. Počet spoločníkov je zákonom limitovaný na maximálne 50.

Kto chce byť spoločníkom firmy, musí predložiť súhlas správcu dane, to platí pri občanoch Slovenskej republiky. Následne Daňový úrad vydá súhlas, avšak len v prípade, ak voči tejto osobe neeviduje nedoplatok na dani alebo cle presahujúci 170 eur.

Pri zahraničných osobách sa súhlas správcu dane nahrádza čestným vyhlásením osoby o tom, že takúto povinnosť nemá.

Konateľ

Úlohou konateľa je riadiť chod spoločnosti, vystupuje v mene s.r.o., koná vo veciach, ktoré sa firmy týkajú, ako aj podpisuje v jej mene zmluvy. Konateľom môže byť každá plnoletá fyzická osoba. Spoločnosť môže mať neobmedzený počet konateľov, jediným limitom je bezúhonnosť konateľa. Tá sa dokladuje výpisom z Registra trestov.

V prípade, že by ste chceli za konateľa určiť osobu s pobytom mimo územia Európskej únie, je potrebné najskôr zažiadať o udelenie prechodného pobytu na území Slovenskej republiky. Až na základe vydania povolenia je možné zahraničného konateľa dosadiť do príslušnej funkcie.

Sídlo

Založenie s.r.o. sa nezaobíde ani bez sídla, ktoré musí byť zaznačené v Obchodnom registri. Sídlo je jedným zo základných identifikačných údajov spoločnosti a podnikateľ je povinný ho uvádzať na všetkých obchodných dokladoch. Pre zápis adresy ako sídla s.r.o. je potrebné preukázať vzťah k danej nehnuteľnosti. Môže ísť o vzťah vlastnícky, nájomný alebo užívacie právo. Kto nemá k dispozícii žiadnu z týchto možností, môže využiť aj čoraz vyhľadávanejšie virtuálne sídlo.

Obchodné meno

Pre založenie s.r.o. je potrebné mať aj obchodné meno, t.j. názov spoločnosti, pod ktorým budete podnikať. Pri výbere obchodného mena zohľadnite to, aby nebolo totožné s už existujúcim menom inej spoločnosti, prípadne ľahko zameniteľné. Taktiež nesmie vzbudzovať klamlivú informáciu o podnikateľovi alebo o predmete podnikania.

Pri výbere obchodného mena sa osvedčilo navštíviť stránku Obchodného registra Slovenskej republiky, kde si celkom jednoducho overíte, či meno, ktoré ste si zvolili, už existuje alebo nie.

Držíme prsty, aby ste do vášho podnikania vstúpili tou správnou nohou a so všetkým, čo je treba.

 

FOTO: © WavebreakMediaMicro / Dollar Photo Club

Facebook Comments

Post a comment