Inkontinencia je zdravotný problém, ktorý postihuje takmer štvrtinu populácie. Aj keď v prevažnej väčšine trápi ľudí v staršom veku, postihuje aj deti. Ide o zdravotný problém, ktorý súvisí s nedostatočnou funkciou močového mechúra, no má niekoľko viac príčin. Aký je teda pôvod detskej inkontinencie?

Príčiny inkontinencie u detí

Príčiny detskej interkontinencie sú rôzne najbežnejšia forma je pomočovanie sa. Dochádza k tomu vtedy, keď sa močový mechúr dieťaťa naplní skôr, ako sa o tom dozvie mozog dieťaťa. Močový mechúr sa vyprázdňuje tak, že sa otvorí a svaly sa na základe signálu z mozgu, že mechúr je plný, stiahnu. No táto koordinácia nervov sa môže vyvíjať pomalšie, alebo sval môže byť príliš slabý, a tak dôjde k pomočeniu sa. U detí môže byť príčinou inkontinencie aj zdravotný problém, choroba či postihnutie. Únik moču sa môže vyskytovať ako sprievodný jav. Príčinou môže byť aj opakovaná infekcia močových ciest či ich deformácia. Nočné pomočovanie detí je môže byť spôsobené faktom, že deti majú vo všeobecnosti hlbší spánok, ako dospelí, a tak im trvá dlhšie, kým sa zobudia. Necítia teda signál, ktorý im hovorí, že je čas na vyprázdnenie močového mechúra. Nočné pomočovanie je známe aj pod názvom enuréza. Existuje však aj dedičná súvislosť, ktorá môže pokračovať niekoľko generácií. Platí všeobecná 40 percentná pravdepodobnosť, že ak rodič trpel inkontinenciou, bude ňou trpieť aj dieťa.

Denné pomočovanie sa a hyperaktívny močový mechúr

Denné pomočovanie sa detí môže byť spôsobené infekciou močových ciest alebo anatomickými dôvodmi, no  môže byť však aj následkom nadmerne aktívneho močového mechúra. Dochádza k tomu, že svaly, ktoré obklopujú močovú trubicu a zabraňujú odchodu moču, sa nedobrovoľne stiahnu a vytlačia moč. Bežnejšie sa tento jav vyskytuje u dievčat.

Pomôcky na ochranu a čistenie pokožky pri inkontinencii

Tak, ako pri inkontinencii dospelých, tak aj pri deťoch je potrebná intenzívna a komplexná starostlivosť. Okrem starostlivosti lekárov je potrebné zaujať režimové opatrenia. Predpisujú sa aj rehabilitačné cvičenia. Ponuka absorpčných pomôcok je široká, obsahuje aj výrobky určené pre deti. Tým, že vplyvom moču sa mení pH pokožky, netreba zabúdať ani na čistenie pokožky. Ponuka obsahuje umývacie peny, umývacie krémy či vlhčené utierky, ktoré zabezpečujú prirodzené pH pokožky a dodávajú pocit čistoty počas celého dňa. Ochrana pokožky pri inkontinencii značky TENA v podobe zinkového krému či ochrannej vazelíny vytvára na pokožke vysoko účinnú bariéru. Tá chráni pred dráždením, ktoré je spôsobené močom ale aj trením pokožky o inkontinenčné pomôcky.

Facebook Comments

Post a comment