Prijímacie konania do zamestnania sa stávajú stále náročnejšími. Zamestnávatelia na Slovensku požadujú najprv angličtinu, až v druhom rade nemčinu a iné jazyky. Preto ovládanie druhého či tretieho cudzieho jazyka zvyšuje osobnú hodnotu uchádzačov.

Prijímacie konania do zamestnania sa stávajú stále náročnejšími. Preto ovládanie druhého či tretieho jazyka zvyšuje osobnú hodnotu uchádzačov. Učenie sa cudzieho jazyka prináša tiež lepšie porozumenie nášho vlastného materinského jazyka, pomáha budovať sebadôveru, posilňovať mozog a rozširovať obzory. Pri ceste do zahraničia alebo stretnutí s niekým zo zámoria je tak ľahšie nadviazať rozhovor, vybudovať si nové kontakty a medzinárodné priateľstvá.

Niekoľko ciest k cieľu

V súčasnosti už existuje mnoho spôsobov ako sa venovať učeniu anglického jazyka. Navštevovať môžete skupinové alebo individuálne kurzy, existujú tiež e-learningové kurzy, ktoré využívajú moderné informačné technológie. Najčastejšie sa realizujú prostredníctvom online kurzov. Výhodou je, že študent si sám určuje tempo a čas štúdia. Hodiny tak môžu prebiehať aj v pohodlí domova.

Existujú aj iné metódy. Napríklad kartičková metóda, kedy si so sebou nosíte kartičky so slovíčkami a lepíte si ich okolo seba doma alebo v práci a tým si slová neustále opakujete. Vybrať si tiež možno slovenského alebo zahraničného lektora, tzv. native speakera, s ktorým výučba prebieha výlučne v anglickom jazyku a študent sa tak učí uvažovať v cudzom jazyku, keďže väčšinu hodiny sa komunikuje. K obľúbeným metódam výučby v jazykových školách patrí tiež tzv. Callanova metóda.

Jazyk rozviažete Callanovou metódou

Callanovu metódu možno zaradiť k moderným a veľmi efektívnym metódam. Je pomenovaná po Angličanovi Robinovi Callanovi. Táto metóda sa vyvíjala veľa rokov v Británii na Cambridgeskej univerzite. Je charakteristická svojou priamosťou, rýchlosťou a efektivitou, čím sa stáva vlastne jednoduchou.

Vychádza z poznania ľudskej psychiky a pozorovania detí pri učení sa materinskej reči. Je založená na vzájomnej interakcii medzi študentom a lektorom – formou otázok a odpovedí. Pri tejto výučbe sa pracne nememorujú slovíčka, je orientovaná viac na praktickú stránku jazyka – rozprávanie a porozumenie, nepíšu sa poznámky, ani sa veľmi nevyužívajú učebnice a nedávajú domáce úlohy.

Je vhodná pre všetky jazykové úrovne, no hlavne pokročilejší študenti si pochvaľujú odbúranie strachu hovoriť v cudzom jazyku a prekonanie ostychu, s ktorým bojuje až deväťdesiat percent študentov. Začiatočníkov zase môže motivovať výrazný jazykový pokrok, ktorý budú pomocou tejto metódy dosahovať hneď od začiatku. Výučba sa zakladá na rýchlych otázkach a odpovediach, s ktorými študentom spočiatku pomáha lektor, tým že ich navádza na správnu odpoveď.

Callanova metóda teda postupne pomáha vybudovať akýsi podvedomý reflex prirodzenej, pohotovej reakcie bez zbytočného rozmýšľania. Na dopytované otázky treba napríklad vždy odpovedať celou vetou, cieľom je aby študent fungoval v angličtine, neprekladal si vety do slovenčiny a naučil sa tiež aktívne počúvať s porozumením. Samozrejme, aj gramatická stránka jazyka je počas konverzácie plnohodnotne zastúpená, ale je vyučovaná úplne prirodzene – podobne ako keď sa malé deti učia svoj rodný jazyk.

Každá otázka je formulovaná tak, aby okrem novej slovnej zásoby zahŕňala aj gramatiku. V čase trvania kurzu sa môžu lektori v centre Callanovej metódy striedať, čím sa ešte viac stimuluje anglicky hovoriace prostredie. Najlepšie sa uplatňuje v menších skupinkách ľudí, a vďaka opakovaniu otázok a odpovedí sa tak už priamo na hodine študenti naučia až deväťdesiat percent preberaného učiva.

Angličtina pre vašich blízkych

Naučiť sa cudzí jazyk dá viacerými cestami, a vždy si to samozrejme vyžaduje aj usilovnosť a vytrvalosť. Callanova metóda je jednou z efektívnych metód, pri ktorej je dosahovanie výsledkov pomerne rýchle, vďaka čomu študent nestráca záujem o jazyk. Kvalitné jazykové školy dokonca už dnes ponúkajú aj certifikované kurzy angličtiny založené na tejto metóde.

V závislosti od toho ako chce študent študovať a napredovať, a aj od množstva jeho voľného času, môže si zvoliť intenzívny kurz, alebo víkendové či piatkové večerné kurzy. Aktuálne sa blížia naše najkrajšie sviatky roku – Vianoce – a ak ešte neviete čím obdarovať svojich blízkych a trápite sa vhodným výberom, jazykový kurz ako darček pod stromček môže byť skvelým netradičným nápadom. Možno svojim blízkym pomôžete odhodlať sa na zmenu a ďalší pozitívny rozvoj v živote, keď im pomôžete rozšíriť ich jazykové znalosti.

Callanova metóda je vhodná pre študentov v každom veku, bez ohľadu na to za akým účelom budú angličtinu študovať. Nevyžaduje si žiadne špeciálne pomôcky a náklady navyše. Ak si nie ste sití, môžete venovať  blízkym ukážkovú hodinu, a následne jazykový kurz podľa ich potrieb. Jazykové vedomosti majú nadčasovú hodnotu, a takýto darček vašim blízkym nikto nikdy nevezme.