Snímač tlaku pneumatík je užitočný pomocník, ktorý vám pomáha udržiavať správny tlak v pneumatikách a zvyšovať bezpečnosť a úsporu jazdy. Pri výbere snímača tlaku pneumatík je potrebné zvážiť výhody a nevýhody priameho a nepriameho systému. Nezabudnite však, že snímač tlaku pneumatík nie je náhradou za pravidelnú kontrolu pneumatík. Aké sú plusy a mínusy obidvoch systémov merania tlaku?

Možnosti snímania tlaku v pneumatikách

Snímač tlaku pneumatík je zariadenie, ktoré monitoruje tlak vzduchu v pneumatikách a upozorňuje vodiča na jeho zmenu. Existujú dva typy snímačov tlaku pneumatík: priamy a nepriamy. Priamy snímač tlaku pneumatík pozostáva zo senzorov v každej pneumatike. Meria tlak a teplotu, následne odosiela údaje do riadiacej jednotky vozidla. Nepriamy snímač tlaku pneumatík využíva systémy ABS a ESP na meranie rýchlosti otáčania a vibrácie kolies.  Z údajov  odvodzuje tlak v pneumatikách.

Priamy snímač tlaku pneumatík

Výhody:

 • Je presnejší a rýchlejší ako nepriamy snímač.
 • Meria tlak a teplotu v každej pneumatike zvlášť.
 • Dokáže monitorovať tlak aj v stojacom vozidle.

Nevýhody:

 • Je drahší a náročnejší na údržbu ako nepriamy snímač.
 • Vyžaduje inštaláciu a spárovanie senzorov v pneumatikách.
 • Senzory môžu byť poškodené pri výmene pneumatík alebo oprave defektu.

Nepriamy snímač tlaku pneumatík

Výhody:

 • Je lacnejší a jednoduchší na inštaláciu a prevádzku ako priamy snímač.
 • Nevyžaduje žiadne ďalšie zariadenia v pneumatikách.
 • Nie je náchylný na poškodenie senzorov.

Nevýhody:

 • Je menej presný a pomalší ako priamy snímač.
 • Meria tlak len približne a len za jazdy.
 • Neodlišuje, ktorá pneumatika má nesprávny tlak.
 • Musí byť resetovaný po každej zmene tlaku alebo výmene pneumatík.

Prečo je nutné kontrolovať tlak v pneumatikách?

Kontrola tlaku v pneumatikách je veľmi dôležitá pre bezpečnosť, komfort a hospodárnosť jazdy rovnako ako dôležitosť údajov, keď študujete označenie pneumatík. Správny tlak v pneumatikách zabezpečuje optimálnu priľnavosť, stabilitu, ovládateľnosť a brzdnú dráhu vozidla. Zároveň predlžuje životnosť pneumatík a znižuje spotrebu paliva a emisie CO2. Podľa štúdií môže nesprávny tlak v pneumatikách spôsobiť zvýšenie spotreby paliva až o 0,5 l/100 km a skrátenie životnosti pneumatík až o 30 %. Po stovkách kilometrov zvýšenej spotreby by ste po zrátaní dosiahli sumu, za ktorú je možné kúpiť lacné pneumatiky. Preto je odporúčané kontrolovať tlak v pneumatikách aspoň raz za mesiac, pred každou dlhšou cestou alebo pomocou snímačov tlaku pneumatík.

Autor: Gabriela Kudláčová