Ak potrebujete kormidlovať loď, či už na vnútrozemských vodách, alebo na mori, musíte mať príslušný preukaz, ktorý vás oprávňuje na vedenie plavidla. Na Slovensku je možné získať dva typy preukazov: preukaz vodca malého plavidla (VMP) a preukaz veliteľa námorného rekreačného plavidla (VNR). Aký je medzi nimi rozdiel?

Preukaz vodca malého plavidla (VMP)

Preukaz vodca malého plavidla je vnútrozemský, medzinárodný preukaz, ktorý vám umožňuje viesť malé plavidlo na vnútrozemských vodných cestách Slovenska a v krajinách, s ktorými má Slovensko uzavreté bilaterálne dohody. Preukaz VMP sa delí na štyri kategórie podľa typu a výkonu plavidla:

Kategória A oprávňuje na vedenie malého plavidla bez vlastného strojového pohonu s hmotnosťou nad 1000 kg vrátane dovoleného zaťaženia a malého plavidla s vlastným strojovým pohonom s výkonom od 4 kW do 20 kW.

Kategória B oprávňuje na vedenie malého plavidla s vlastným pohonom s výkonom nad 20 kW.

Kategória C oprávňuje na vedenie malého plavidla plávajúceho pomocou plachiet s plochou plachiet nad 12 m2. Pre túto kategóriu C je nutné absolvovať odbornú spôsobilosť minimálne kategórie A, ale kormidlovať môžete aj väčšie jachty na predaj.

Kategória D oprávňuje na vedenie malého plavidla zvláštnej konštrukcie, napríklad plti určenej na prepravu osôb.

Preukaz VMP získate po absolvovaní kvalifikačného kurzu a skúšky pred príslušným orgánom. Kurz VMP sa skladá z troch častí: teoretickej, praktickej a skúškovej.

Preukaz veliteľa námorného rekreačného plavidla (VNR)

Preukaz VNR je námorný, medzinárodný preukaz, ktorý vám umožňuje viesť rekreačné plavidlo na mori a na vnútrozemských vodách, ktoré sú s morom spojené. Preukaz VNR sa delí na tri kategórie podľa dĺžky plavidla a vzdialenosti od pobrežia:

Kategória C oprávňuje na vedenie rekreačného plavidla s dĺžkou do 24 m do vzdialenosti 12 námorných míľ od pobrežia.

Kategória B oprávňuje na vedenie rekreačného plavidla s dĺžkou do 24 m do vzdialenosti 200 námorných míľ od pobrežia.

Kategória A oprávňuje na vedenie rekreačného plavidla s dĺžkou do 24 m bez obmedzenia vzdialenosti od pobrežia.

Preukaz VNR získate po absolvovaní kvalifikačného kurzu a skúšky pred príslušným orgánom. Kurz VNR sa skladá z piatich častí: teoretickej, praktickej, skúškovej, kurzu rádiotelefonistu a námornej praxe. Námorná prax je nevyhnutná pre získanie preukazu VNR kategórie B a A. Námorná prax sa skladá z minimálneho počtu hodín plavby na mori pod vedením skúseného veliteľa. Počas takejto plavby iste zatúžite po vlastnom plavidle a lode na predaj sa pre vás stanú vášňou.

Zhrnutie: Ak chcete riadiť rekreačné plavidlo na mori, musíte vlastniť preukaz veliteľa námorného rekreačného plavidla. Na plavby po riekach či jazerách vám postačí preukaz vodca malého plavidla.

Autor: Gabriela Kudláčová