Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, aj v roku 2024 sa predpokladá významný nárast počtu registrácii ochranných známok, a to aj vďaka grantov z EÚ, ktoré poskytujú až 75% preplatenie poplatkov na ochranné známky alebo dizajny. Registrácia ochrannej známky je proces, ktorý umožňuje právnu ochranu vašej značky, loga alebo názvu firmy. Proces môže byť pomerne komplexný avšak vo všeobecnosti sa registrácia ochrannej známky skladá z nasledujúcich krokov:

Prieskum a Príprava:

Skôr ako začnete s procesom registrácie, je dôležité vykonať prieskum a uistiť sa, že vaša známka nie je príliš podobná už existujúcim známkam. Môžete to urobiť prostredníctvom databáz ochranných známok alebo môžete nechať spraviť prieskum odborníkom na ochranné známky, ktorí sa venujú tejto právnej oblasti.

Vytvorenie Žiadosti:

Vyplníte žiadosť o registráciu ochrannej známky, v ktorej uvediete detaily o vašej známke a napríklad aj o tom, v akom vyobrazení ju plánujete používať.

Podanie Žiadosti:

Žiadosť podáte na príslušný úrad, a to či už písomne alebo elektronicky. Pri elektronickom podaní môžete ušetriť časť úradných poplatkov.

Posúdenie žiadosti:

Úrad preverí vašu žiadosť, a to tak, aby sa uistil, že spĺňa všetky požiadavky.

Námietky:

Vaša žiadosť bude verejne prístupná, aby sa umožnilo prípadným zainteresovaným stranám podať námietky proti registrácii vašej známky. Táto doba trvá 3 mesiace.

Registrácia a vydanie osvedčenia:

Ak neboli vznesené žiadne námietky alebo ak boli námietky úspešne vyriešené, vaša známka bude zaregistrovaná a dostanete osvedčenie o registrácii.

Obnova platnosti:

Po registrácii je potrebné udržiavať ochrannú známku v platnosti, čo znamená pravidelné obnovovanie registrácie a monitorovanie trhu, aby ste predišli porušeniu vašich práv.

Je viac než odporúčané konzultovať proces s právnikom špecializujúcim sa na právo duševného vlastníctva, ktorý vám môže poskytnúť odborné poradenstvo a pomôcť vám s celým procesom registrácie.