IT oblasť ponúka obrovské množstvo príležitostí, ako sa uplatniť. Čo k tomu potrebujete? Iba dobrú kvalifikáciu v tých najžiadanejších oblastiach. Medzi tie rozhodne patria Cisco a Amazon Web Services. Ktorá to bude, je len na vás.

Cisco kurz pre začiatočníkov

Ak sa chcete ponoriť do sveta najpredávanejších blade serverov na svete, školenie Cisco CCNA je tým správnym štartom. Na tomto kurze získate základné znalosti o:

  • funkciách IP dátových sietí, OSI a TCP/IP modelov, sieťových médiách a typoch kabeláže LAN siete,
  • protokole Open Shortest Path First (OSPF),
  • nastavenia DHCP, ACL, NAT, Overloadingu,
  • technológiách Cisco DNA Center, Software-Defined Access (SD-Access) a Software-Defined Wide Area Network (SD-WAN)
  • a mnohých ďalších.

 

Certifikácia Cisco -ALEF Training Center

Kurzy Amazon Web Services pre rôzne úrovne

Rovnako ako Cisco CCNA, aj kurz AWS môžete absolvovať s ALEF Training Center. V prípade školenia Amazon Web Services máte možnosť začať už ako stredne pokročilý developer a získať tak špecifikáciu, ktorú budete ďalej rozvíjať.

AWS certifikácia - ALEF Training Center

Teoretické i praktické vedomosti

Kurzy Cisco CCNA a Amazon Web Services vedú školitelia s dlhoročnými skúsenosťami. Okrem teórie vám umožnia vyskúšať si poznatky aj v praxi, takže na reálnu prácu so systémami Cisco alebo AWS budete pripravení. Navyše, ak už pracujete v IT firme, môžete si školenia Cisco CCNA alebo Amazon Web Services skombinovať so systémami, ktoré používate.