Laia events vieme, že  nástroje umelej inteligencie dokážu efektívne ušetriť čas a peniaze, ale integrácia AI (Artificial intelligence = umelá inteligencia, pozn.red.) môže tiež výrazne zlepšiť manažment udalostí a uľahčiť život osobám, ktoré ich plánujú.

Pozrime sa teraz na zásadný spôsob, ako je možné AI použiť na vyhodnotenie úspešnosti vášho ďalšieho eventu.

Od prvých zmienok v sci-fi literatúre a filmoch získala AI negatívnu povesť ako vyššia forma existencie, ktorá nás príde využiť a postupne eliminovať. Tento obraz AI nám rôzne médiá servírovali denne.

Realita je taká, že AI dnes ponúka inovatívne spôsoby, ako nám v mnohých ohľadoch uľahčiť život a ušetriť peniaze.

Merateľné dáta sú základ

Najlepšiu spätnú väzbu a výstupy získavame okamžite. AI nám pomáha tam, kde je možné prieskumy zaviesť ihneď. Zvyšuje tak ich presnosť a aktuálnosť.

Dnes môžeme vďaka technológii chatbotov zachytiť reakcie a komentáre minútu po minúte priamo v priebehu online eventu, po prezentáciách speakrov, počas networkingu či akcií typu Happy hour. Nič nie je zabudnuté, ani zatienené.

Táto úroveň okamžitej a presnej spätnej väzby vám poskytne neoceniteľné dáta, ktoré môžete použiť pri hodnotení úspechu vášho online eventu a plánovaní ďalšieho. Čím presnejšie dáta dokážete zhromaždiť, tým strategickejšie budete postupovať pri rozhodnutiach a plánovaní v budúcnosti.

Čo znamená ROI v AI?

Vo svojej najjednoduchšej podobe je ROI finančný pomer zisku alebo straty investície vo vzťahu k jej nákladom. Inými slovami, keď investujete do AI, prínosy vašej investície by mali prevážiť náklady.

Keď zmeriate ROI (Return on investment = návratnosť investícií, pozn.red.) online eventu, môžete zistiť, koľko máte návštevníkov, čo si návštevníci či médiá o vašom evente skutočne myslia, a ako z toho všetkého vyťažiť maximum.

Na meranie ROI eventu neexistuje univerzálne magické riešenie, ale použitie jedinej platformy a výber správnych KPI (Key performance indicator = kľúčové ukazovatele výkonnosti, pozn.red.) je tá správna cesta.

Laia events

Laia events

Využite sociálne siete

Ďalším zásadným ukazovateľom toho, čo si návštevníci hovoria, je meranie aktivity na sociálnych sieťach. Zbierajte tieto informácie a zdieľajte ich so svojimi klientmi alebo ich použite na vyladenie budúcich marketingových kampaní.

Ak je jedným z vašich cieľov vytvorenie robustnejšieho alebo rozsiahlejšieho zapojenia do sociálnych médií, sú tieto dáta kľúčové. Tieto informácie sú tiež ideálne pre vytváranie obsahu po evente, ktorý je pre publikum relevantný.

Riešenie v podobe eventovej platformy

Na sledovanie úspechu online eventov nepotrebujete drahý softvér ani veľa manuálnej práce. V skutočnosti všetko, čo potrebujete, je jedna spoľahlivá eventová platforma, ktorá ponúkne relevantné poznatky.

Takou eventovou platformou je unikátna chatbot centrická Laia od slovenského startupu E.bot technology. Ponúkne vám všetko, čo potrebujete, prehľadne a na jednom mieste. Laia sa na medzinárodnom festivale BEA umiestnila na krásnom treťom mieste a tým dokázala svoju výnimočnosť v eventovom a komunikačnom odvetví.

Ak ste ešte eventovú platformu Laia nevyskúšali, teraz je ten správny čas. Navštívte stránky https://laiaevents.com/, kde sa dozviete o Laie všetko, čo potrebujete vedieť.

Online eventová platforma - Laia

Online eventová platforma – Laia

Ako vidíte, AI sa nemusíte báť. Považujte ju za inovatívny nástroj – spojenca, ktorý vám umožní objaviť, prijať a integrovať. A čo je najdôležitejšie, AI vám môže pomôcť event efektívnejšie naplánovať, realizovať a vyhodnotiť jeho úspešnosť.

Pripravíte si tým pôdu pre vaše budúce, ešte úspešnejšie eventy. Vďaka Laii zlepšíte zapojenie, sprísnite zabezpečenie a zachytíte dáta a komentáre účastníkov tak, ako nikdy predtým.

Na výsledkoch, ktoré získate integráciou umelej inteligencie do vášho budúceho živého eventu, nie je nič umelé. Budúcnosť je tu – vyťažte z nej maximum!