Spoločnú domácnosť tvoria osoby, ktoré spolu dlhodobo alebo trvalo žijú a uhrádzajú náklady potrebné pre život. Mať však len spoločnú domácnosť už v dnešnej dobe nestačí, pretože aj o tú môžete prísť. Nikdy neviete, kedy k vám vnikne zlodej, vytopia vás susedia alebo budete musieť riešiť iné problémy súvisiace s vybavením vášho príbytku. Preto je nevyhnutné dať si poistiť aj vašu domácnosť.

Čo je poistenie domácnosti a aké krytie vám poskytuje?

Všetky hnuteľné veci nachádzajúce sa vo vašom obydlí, ktoré tvoria jeho zariadenie, či už v byte alebo dome, tvoria domácnosť. Ide o nábytok, osvetlenie, bytové dekorácie a doplnky, rôzne cennosti – obrazy, umelecké predmety, starožitnosti, vaše osobné veci – odev, obuv, šperky, domáce spotrebiče, kuchynské zariadenie, ale aj kozmetika a peniaze. Všetko toto vám dokáže ochrániť poistenie domácnosti a vzťahuje sa dokonca aj na náklady súvisiace so stavebnými úpravami v byte či dome. Každý by si mal domácnosť poistiť na takú sumu, ktorá by pokryla všetky náklady za stratenú alebo zničenú vec v domácnosti.

Cieľom poistenia domácnosti je ochrana vášho majetku pred mnohými rizikami, ochrana majetku tretích osôb pred vami spôsobenou škodou a ochrana vás a vašej domácnosti pred neočakávanými finančnými nákladmi. Väčšina poisťovní poskytuje poistenie, ktoré v jednom „balíčku“ zahŕňa niekoľko základných zložiek. Ide najmä o poistenie pred:

 • požiarom, úderom blesku, výbuchom,
 • vytopením,
 • víchricou a krupobitím,
 • povodňou, zosuvom pôdy, pádom stromov či iných predmetov a zemetrasením,
 • odcudzením – krádežou, vandalizmom a vlámaním sa do vášho príbytku.

V rámci nadštandardného krytia pri poistení domácnosti môžete získať aj pripoistenie:

 • skla proti rozbitiu,
 • škôd spotrebičov spôsobených elektrickým skratom,
 • pokazenia automatickej pračky,
 • znehodnotenia obsahu chladničky a mrazničky z dôvodu výpadku elektriny,
 • škôd spôsobených vniknutím zrážkovej vody na poistené veci,
 • a mnohé iné.

Kde a ako si dať poistiť domácnosť?

Každá poisťovňa má svoje portfólio služieb a poistných krytí, takže výber toho ideálneho poistenia nemusí byť vôbec jednoduchý. Pri uzatváraní poistenia by vás mala v prvom rade zaujímať nielen výška poistného krytia, ale aj výška sumy, ktorú budete za poistenie pravidelne platiť. Tá môže závisieť od viacerých faktorov, akými sú najmä ocenenie domácnosti, región a miesto, v ktorom bývate, obytná plocha vášho príbytku, vybavenie domácnosti, pripoistenie a zabezpečenie domácnosti (bezpečnostné dvere, alarm a pod.).

Pri výbere poisťovne vám môže pomôcť výpočet výšky poistného cez internetovú kalkulačku poisťovní. Do kalkulačky jednoducho zadáte základné údaje, vyberiete si pre vás najvýhodnejšiu ponuku poistenia, doplníte svoje osobné údaje a odošlete návrh poistenia. Poštou vám bude doručená zmluva, ktorú podpíšete a zašlete späť. Potom už stačí pravidelne platiť stanovenú výšku poistného buď elektronicky, v banke alebo na pošte.

Porovnanie poisťovní

Keďže poisťovní a aj poistných produktov je niekoľko, najjednoduchšie bude, ak zájdete priamo do vami vybraných „poisťovacích favoritov“ a vypočujete si ich ponuku. V niektorých poisťovniach môžete získať rôzne zľavy či bonusy, napríklad ak:

 • uprednostníte platenie poistného v ročných intervaloch, namiesto platenia mesačne,
 • máte v danej poisťovni uzatvorených viacero zmlúv,
 • ste klient vo veku do 40 rokov,
 • poisťujete rodinných dom, ktorý je ešte len vo výstavbe,
 • si v rámci jednej zmluvy poistíte domácnosť aj nehnuteľnosť.

V súčasnosti jedno z najvýhodnejších poistení poskytuje internetová poisťovňa ergo. Ide o produkt s názvom Skvelé bývanie, ktorý vám ponúka poistenie domácnosti so širokým poistným krytím. Na výber máte niekoľko balíkov podľa vašich požiadaviek, a to balík Basic, Basic + Plus, Basic + Extra alebo Basic + Plus + Extra. V poslednom spomenutom získate až 34 poistných rizík, takže s takýmto poistením môžete už naozaj pokojne spávať.

ERGO poisťovňa ako jediná na Slovensku ponúka aj možnosť tzv. diferenčného poistenia, pri ktorom, aj keď máte zmluvu s inou poisťovňou, môžete súčasne využívať aj výhody Skvelého bývania od ERGO poisťovne. Navyše máte možnosť získať aj iné exkluzívne výhody tohto poistenia, napríklad výhodnú cenu poistného so zľavou až 45%, ochranu proti inflácii, zadarmo poistenie zodpovednosti členov domácnosti za škodu, pripoistenie domácich miláčikov, v cene poistenia aj 24 hodinová asistenčná služba a mnohé iné benefity.

Porovnanie poistení domácnosti alebo jednotlivých poisťovacích produktov je veľmi obšírna problematika, ktorá by sa dala rozoberať neustále. Vždy však záleží na vašich osobných požiadavkách a potrebách, preto si môžete nechať poradiť, preštudovať si viaceré články, ale nakoniec ostane rozhodnutie aj tak len na vás. Buďte preto pri výbere poistky obozretní, aby ste váš domov mali chránený na 100%.

Facebook Comments

Post a comment