Pojmy ako oficiálny patent či ochranná známka nás „trápia“ v momente, ak si chceme niečo patentovať či ochrániť aj my sami. Preto je fajn vedieť o tom, čo znamenajú a ako to s nimi vlastne je aj niečo viac.

Viac o ochrannej známke

Ochranná známka nie je označením existujúcim len tak, vždy musí existovať v spojení s konkrétnym zoznamom tovarov či služieb. Keď si zákazník kupuje konkrétny produkt, je to práve jedinečná ochranná známka vyobrazená na jeho obale, ktorá ho odlišuje od podobných výrobkov iných výrobcov. Aj preto každý, kto by chcel na svojom produkte použiť neoprávnene ochrannú známku niekoho iného, účelovo zavádza spotrebiteľov, čím dochádza k porušeniu zákonných práv konkurentov.

Zákon o ochranných známkach

Buďme však presní a konkrétni. Zákon totiž obsahuje pravidlo, že v prípade, ak majiteľ danú ochrannú známku nepoužíva počas nepretržitého obdobia 5 rokov, vedome sa vystavuje riziku, že jeho známka bude úplne alebo čiastočne zrušená.

Je preto dobré si to odsledovať, aby ste neostali nemilo zaskočení, že Vašu ochrannú známku zrazu používa niekto iný. To viete, aj Váš originálny vynález nie je oficiálne Vaším, pokiaľ si ho nepatentujete. Až následný patent Vám garantuje, že Vám naň nik nesiahne. Respektíve nemal by…

Používanie ochrannej známky

Aj napriek tomu, že by ste mohli nadobudnúť dojem, že ochrannú známku celkom postačuje zakaždým vyobraziť na príslušnom tovare, respektíve na jeho obale, zákon hovorí trochu inak. Komplikovanejšie. Mať vlastnú ochrannú známku zo zákona v praxi znamená, že je nevyhnutné kvalifikované používanie ochrannej známky. Ide o zohľadnenie princípu, že zákaz používania označenia zasahujúceho do práva z ochrannej známky sa nevzťahuje na také používanie označenia, síce v rámci obchodnej činnosti, ktoré nie je spôsobilé zasiahnuť do funkcií ochrannej známky.

Stručne a ľudskou rečou však za základnú funkciu ochrannej známky považujeme odlíšenie tovaru alebo služby majiteľa ochrannej známky od iných tovarov.

 

 

Facebook Comments

Post a comment