Nájsť lojálneho a kvalifikovaného zamestnanca je v dnešnej dobe komplikované. Hľadať ľudí na trhu práce prostredníctvom internetových portálov je ako hľadať ihlu v kôpke sena. Najlepšou voľbou je nechať výber na personálne agentúry a odborníkov, ktorí dokážu rozoznať kvality daného človeka či jeho vhodnosť pre danú pozíciu. Dôležité je tiež následné monitorovanie zamestnancov.

Personálny konzultant odhalí klady i zápory

Najať si personálnu agentúru vám ušetrí čas i peniaze. Služby agentúr vás vyjdú oveľa menej ako mesačne platiť  jedného či dvoch personalistov. Personálne agentúry majú navyše prostriedky, ktoré im umožňujú rýchlo a efektívne nájsť prostredníctvom vybudovaných sietí nových zamestnancov. Odbremenia vás od zdĺhavých pohovorov a vy sa stretnete iba s potenciálnymi zamestnancami, ktorí spĺňajú vami zadané požiadavky. Na výber vhodných ľudí využívajú personálni konzultanti dotazníky a testy. Pomocou testov odhalia skryté nedostatky i kvality daného človeka. Testy sú zostavené psychológmi a sú veľmi presné. Nutné je odhaliť predpoklady daného človeka na vykonávanie určitej práce. K určeniu týchto predpokladov slúžia dotazníky na zistenie kariérnej kotvy. Posledným krokom býva ústny pohovor, pri ktorom konzultant sleduje verbálnu i neverbálnu komunikáciu. Po testoch a profilovaní sa vám do rúk dostane človek, o ktorom si môžete byť istí, že spĺňa podmienky na prijatie do práce.

Pri veľkom počte zamestnancov vám pomôže technika

Sledovať pohyb zamestnancov počas práce, ich príchod, odchod a čas strávený na prestávke sa dá pomocou zamestnaneckých kariet s čiarovým kódom. Samolepiace etikety s čiarovým kódom prideleným pri prijímaní zamestnanca vám umožnia monitorovať pohyb zamestnanca v priestoroch firmy počas pracovnej doby. Takéto etikety sa dajú vytlačiť pomocou tlačiarne etikiet. Zamestnanecké karty nemusia byť len kus bielej plastovej karty s kódom alebo tvrdeného papiera s fotkou. Oveľa odolnejšie a multifunkčné sú tlačené zamestnanecké karty. Možno ste netušili, že karty sa dajú vytlačiť presne tak ako papier z tlačiarne. Tlačiarne kariet fungujú na úplne tom istom princípe, ktorý umožňuje tlač etikiet. Tlačiarne PVC kariet sa dajú využiť na tlač jednostranných, obojstranných a laminovaných zamestnaneckých kariet. Niektoré modely umožňujú tlač kariet s bezpečnostnými prvkami. Neváhajte a investujte do nových technológií. Vo firme by vám nemali chýbať nielen klasické tlačiarne, ale aj termotlačiareň a tlačiareň PVC kariet, ktoré uľahčia prácu vám i vašim zamestnancom.